Bulgarian

Причини, поради които професионалните фотографи не могат да работят безплатно

Скъпи потенциални купувачи на фотографии,

Ако сте пренасочени към тази страница, твърде вероятно е да сте пожелали да използвате изображение безплатно или срещу минимално възнаграждение.

Като професионални фотографи, ние редовно получаваме молби за безплатни кадри. Ако светът беше перфектен, всеки от нас с удоволствие би Ви отговорил утвърдително и би Ви сътрудничил, особено за проекти или усилия в области като образование, социални въпроси и опазване на природните ресурси. Би било честно да кажем, че в много случаи ни се иска да можехме да разполагаме с времето и ресурсите за да направим дори нещо повече от това да изпратим фотографии.

За съжаление, фактите от живота са такива, че често не можем да отговорим, или когато го правим, нашите отговори са кратки и не отразяват адекватно причините, на които се основава отговорът ни.

Обстоятелствата са различни във всяка ситуация, но сме забелязали, че има голям брой повтарящи се теми, които сме изложили по-долу с цел да комуникираме по-ясно с Вас, a и с надеждата да избегнем неразбирателства или несъзнателно да предизвикаме злонамереност.

Молим Ви да приемете следващите обсяснения конструктивно, защото такова е и намерението за тяхното изложение. Ние наистина се надяваме, че след като имате възможност да прочетете този текст ще можем отново да разговаряме и да установим взаимно изгодни работни отношения.

Фотографиите са нашето средство за препитание
Създаването на завладяващи изображения е начинът, по който изкарваме прехраната си. Ако предоставяме кадрите си безплатно, или ако губим твърде много време в отговор на молби за безплатни кадри, ние не можем да работим за да свържем двата края.

Ние подкрепяме с кадри стойностни каузи
Повечето от нас предоставят кадри, а понякога и много повече, за да помагаме на определени каузи. В много случаи някои от нас са участвали директно в проекти, които подкрепяме с кадри, или пък имаме предходни лични отношения с ключовите личности, които стоят зад тези каузи. С други думи, всеки от нас на селективен принцип може и предоставя кадри без възнаграждение.

Времето ни е ограничено
Скокът от това да подкрепяме избирателно определени каузи към това да отговаряме утвърдително на всяка молба за безплатни кадри, която получаваме обаче е непрактичен дори само заради значителното време, което е необходимо за съставяне на отговора на молбата, размяната на кореспонденция, подготовката и изпращането на файловете, а в последствие и проследяването на това как са използвани фотографиите ни и какви, ако изобщо, цели са постигнати. Отговорът на молби отнема много време, а то никога не стига.

Аргументи като “Нямаме пари” често са трудно разбираеми
Бюджетните затруднения са основният аргумент, който се дава при почти всички молби за безплатни фотографии, което на практика означава, че молителят твърди, че не разполага със средства.

Подобни искания често постъпват от организации, разполагащи с много пари, като публични дружества, правителствени или квази-правителствени организации, или дори неправителствени организации. Прост преглед на публичните финансови отчети или на други подобни документи, често е достатъчен за да се види, че въпросното предприятие има достъп до значителни финансови средства, които ако молителите имат желание, ще са повече от достатъчни за да се плати на фотографите разумна цена.

И нещо още по-лошо. Очевидно е, че твърде често от всички лица ангажирани в определен проект или кауза, фотогафите са единствените, от които се иска да работят без пари. На всички останали се плаща.

Като се имат предвид тези разсъждения, вероятно ще разберете защо често ние се чувстваме обидени когато ни се казва, че: „Не разполагаме със средства”. Подобни твърдения могат да бъдат вързприети като цинична тактика имаща за намерение да бъдат подведени наивни лица.

Ние имаме истински бюджетни затруднения
С някои изключения, фотографията не е високо платена професия. До голяма степен ние сме поели по този път заради страстта ни към визуалната комуникация, визуалните изкуства и към обектите, в заснемането на които сме специализирани.

Същественото увеличение през последните години на броя на кадри достъпни чрез Интернет, ведно с изтънелите бюджети на много от купувачите на фотографии означава, че и без това оскъдните ни лични финанси са подложени на допълнителен натиск.

Нещо повече, да бъдеш професионален фотограф означава да правиш значителни парични инвестиции.

Нашата професия е изначално зависима от оборудването. Ние трябва да купуваме фотоапарати, обективи, компютри, софтуер, устройства за съхранение на данни, при това по-често от обикновено. Вещите се чупят и изискват ремонт. Трябва да архивираме всичките си данни, защото една немарливо поставена чаша кафе е в състояние буквално да унищожи години труд. За всички нас инвестицията в основен хардуер и софтуер се измерва в хиляди долари годишно, тъй като за нас е необходимо да бъдем в крак с новите технологии и най-добри практики.

В допълнение, пътуванията са съществена част от много от нашите проекти. Ние трябва да харчим много пари за транспорт, настаняване и за други разходи присъщи на пътуванията.

И разбира се, може би най-важната причина е, че има една значителна сума, която се свързва с времето и опита, които сме инвестирали за да овладеем добре това, което правим, както и с личните рискове, които често поемаме. Може едно натискане на затвора да е достатъчно за да направиш снимка, но създаването на фотография изисква умения, опит и правилна преценка.

Изводът е, че въпреки че определено разбираме и можем да симпатизираме в случай на бюджетни затруднения, от чисто практическа гледна точка ние просто не можем да субсидираме всеки, който поиска.

“Цитирането” не означава много
Част от и в комплект с молбите за безплатни фотографии основани на бюджетни затруднения, често като форма на компенсация вместо парично възнаграждение идва обещанието за „цитиране” на авторството и „публичност”, под формата на „воден знак”, връзка към Интеренет и дори специално упоменаване.

Имаме два изначални проблема с това.

Първо, цитирането на авторството не е компенсация. Все пак ние сме заснели изображенията, така че цитирането на авторството ни се дължи автоматично. То не е нещо, което се надяваме, че третата страна ще бъде така добра да ни предостави.

Второ, цитирането на авторството не може да ни плати сметките. Както надяваме се ясно изяснихме по-горе, ние се трудим усърдно за да изкараме парите необходими за да инвестираме отново във фотографско оборудване и за да покрием свързаните с работата ни разходи. Отгоре на всичко, ние трябва да спечелим достатъчно, за да платим за ежедневните си нужди от храна, жилище, транспорт и др.

Накратко казано, да бъдем цитирани като автори на създаденото изображение е наше право, а не форма на компенсация и цитатът не е заместител на плащане.

“Вие сте единственият фотограф, който постъпва неразумно”
Когато имаме достатъчно време за да влезем в кореспонденция с хора и предприятия, които молят за безплатни кадри, диалогът често се изражда до силни изявления по наш адрес, които общо казано твърдят, че всички други фотографи, с които лицето или предприятието са се свързали, са повече от очаровани да предоставят безплатни кадри и незнайно защо, ние сме „единственият фотограф, който постъпва неразумно”.

Ние знаем, че това не е истина.

Ние също така знаем, че нито един разумен и компетентен фотограф не би приел неразумни условия. Наясно сме с факта, че някои неопитни фотографи или хора, които просто притежават фотоапарати наистина може да се съгласят да работят без пари, но както гласи народната мъдрост: „Ще получиш точно толкова, за колкото си платил.”

Молим Ви, предоставяйте ни информация
Друг проблем, с който се сблъскваме често е, че когато предоставим безплатни кадри, често не получаваме допълнителна информация, обратна връзка или каквато и да било друга форма на последваща комуникация, от която да узнаем как събитието или проектът се развиват, какви цели, ако изобщо има такива, са били постигнати и какво добро са сторили нашите кадри, ако изобщо това се е случило.

Твърде често ние дори не получаваме отговор на електронните съобщения, които изпращаме за последваща информация до следващия път, разбира се, в който не бъдат поискани още кадри безплатно.

В случаите когато сме съгласни да работим безплатно, молим Ви, бъдете така учтиви да ни предоставяте последваща информация и ни уведомявайте как са протекли събитията. Минималното съобразяване ще ни накара да се почувстваме много по-предразположени да отделим време и да Ви предоставяме и още кадри занапред.

Заключение
Надяваме се, че точките по-горе помагат за това да бъде хвърлена светлина върху въпроса защо съответният фотограф посочен по-долу Ви е изпратил тази Интернет връзка. Всички ние сме отдадени на работата си професионалисти и ще бъдем щастливи да работим с Вас занапред по един взаимно изгоден начин.

Creative Commons License
Text by Tony Wu. Translated by Ivan Bakardjiev.

Advertisement

One response to “Bulgarian

  1. Pingback: kostenloses Bildmaterial - SK-Foto.info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.