Finnish

Syitä miksi ammattivalokuvaajat eivät voi tehdä töitä ilmaiseksi

Arvoisa valokuvien ostaja,

jos Teidät on ohjattu tälle sivulle, on mahdollista, että olette pyytäneet kuvia käyttöönne veloituksetta tai pientä korvausta vastaan.

Ammattivalokuvaajina saamme tasaisin väliajoin pyyntöjä kuviemme ilmaiskäytöstä. Täydellisessä maailmassa jokainen meistä haluaisi varmasti myöntyä kuvapyyntöihin avustaakseen tärkeissä projekteissa ja kohteissa tai tukeakseen asioita, jotka liittyvät esimerkiksi opetukseen, yhteiskuntaan tai ympäristön suojeluun. Sellaisissa tärkeissä asioissa, jotka koskettavat meitä kaikkia, useat meistä toivoisi voivansa auttaa muutenkin kuin antamalla pelkästään kuvia käytettäväksi.

Käytännön syistä johtuen emme valitettavasti kuitenkaan pysty vastaamaan kaikkiin pyyntöihin. Jos pystymme, vstauksemme ovat lyhyitä eivätkä kerro riittävästi niistä syistä, jotka ovat vastauksiemme pohjana.

Vaikka kuvien pyytäjät vaihtuvatkin, löytyy pyyntöjen perusteluista tietyt tunnusmerkit, jotka toistuvat tasaisin väliajoin. Näiden kohta esille nostettujen teemojen tarkoitus on antaa Teille mahdollisuus ymmärtää tilanne kokonaisuutena ja antaa mahdollisuudet keskustella valokuvaajan kanssa yhteisymmärryksessä.

Seuraavat näkökulmat ovat avattu mahdollisimman rakentavassa mielessä sekä tarpeitanne ymmärtäen että arvostaen. Toivottavasti Teiltä löytyy aikaa ja mielenkiintoa tämän lukemiseen. Sen jälkeen eri osapuolilla on edellytykset luoda hedelmällinen yhteistyö, joka täyttää molempien tarpeet.

Valokuvat ovat elantomme
Mielenkiintoisten ja vangitsevien kuvien luominen on meidän tapamme hankkia elantomme. Jos annamme tekemämme kuvat ilmaiseksi tai käytämme liikaa aikaa vastataksemme ilmaiskuvapyyntöihin, meillä ei riitä aika elantomme ansaitsemiseen.

Me annamme kuviamme meille tärkeisiin kohteisiin
Useimmat meistä tekevät enemmänkin kuin pelkästään luovuttavat valokuvia tukeakseen tiettyjä projekteja tai aatteita. Useissa tapauksissa olemme suoraan osallisena tai tunnemme avainhenkilöt meille tärkeistä aihepiireistä. Toisinsanoen, jokainen meistä voi hyvinkin antaa (ja antaakin) kuvia ilmaiseksi niihin kohteisiin, joita me arvostamme tai koemme omaksi asiaksemme.

Meillä on tiukat aikataulut
Ei ole tarkoituksenmukaista siirtyä edellä mainitun kaltaisesta valikoidun tuen antamisesta yleiseen ilmaiskuvapyyntöjen toteuttamiseen. Kalenterimme ovat yleensä varattuna täyteen viikkoja eteenpäin. Saadaksemme käsillä olevat projektit tehtyä teemme usein työtämme yli normaalien työaikojen. Pelkästään uusien töiden sijoittaminen keskelle kalenteria on usein hyvin vaikeaa, ja ylimääräisiin projekteihin meidän pitäisi käyttää vapaa-aikaamme – jota meillä ei juurikaan ole.

Vaikka haluaisimmekin auttaa, meillä ei yksinkertaisesti ole niin merkittävissä määrin aikaa, jotta ehtisimme vastaamaan pyyntöinin ja niitä seuraaviin viestittelyihin. Sen lisäksi meidän tarvitsee käsitellä toimitettavat kuvat, lähettää tiedostot ja seurata, mihin ja miten meidän kuviamme on käytetty. Me haluamme myös tietää, mitä tavoitteita projektissa saavutettiin, mikäli saavutettiin. Jos kuvia ei ole vielä olemassa, ne pitää kuvata. Mikäli kuvat pitää valmistaa kolmannen osapuolen toimesta, tarvittava aika voi venyä helposti kuukaudeksi tai jopa useammaksi, sillä myös heillä on omat aikataulunsa.

Puolustelu “Meillä ei ole rahaa” on vaikea ymmärtää
Ensisijainen perustelu useissa ilmaiskuvapyynnössä on budjettiin liittyvä: Kuvia pyytävä taho vetoaa rahoituksen vähyyteen tai puuttumiseen.

Tällaiset pyynnöt ovat usein peräisin organisaatioista, joilla on paljon rahaa saatavilla. Ne voivat olla pörssiyhtiöitä, hallinnon tai viranomaisten edustajia tai jopa kansalaisjärjestöjä. Monesti vilkaisu verotietoihin riittäisi kertomaan, että kyseisellä taholla on käytettävissään merkittävät rahavarat. Varmasti enemmän kuin tarpeeksi kattaakseen valokuvaajille maksettavat kohtuulliset korvaukset.

Asioista tekee vielä ikävämpää, jota tapahtuu valitettavan usein, se että kaikista projektiin liittyvistä osapuolista valokuvaajat ovat ainoita joiden oletetaan tai pyydetään työskentelevän korvauksetta. Kaikille muille maksetaan jotakin. Tilanne tulee erityisen usein eteen silloin, kun ei haluta palkata valokuvaajaa mutta halutaan käyttää kuvia, jotka on kuvattu joskus aiemmin. Se, että kuva on otettu joskus aiemmin, ei vähennä sitä aikaa tai rahaa, mikä kuvan tekemiseen on käytetty.

Edellä mainitun valossa ymmärtänette, minkä takia valokuvaajista tuntuu, että heitä väheksytään kun kerrotaan: “Meillä ei ole rahaa”. Kyynisesti ajateltuna sellaiset väitteet voivat tulla kysymykseen silloin, kun yritetään käyttää hyväksi hyväuskoisia yksilöitä.

Meillä on tiukka budjetti
Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta valokuvaaminen ei ole erityisen tuottoisa ammatti. Useimmat ovat valinneet alan intohimostaan visuaaliseen viestintään tai visuaaliseen taiteeseen; riippuen siitä, mihin kukin on erikoistunut.

Viimevuosien aikana saatavilla olevien valokuvien määrä internetissä on kasvanut huomattavasti. Se yhdistettynä valokuvia käyttävien tahojen budjettien pienentymiseen tarkoittaa käytännössä valokuvaajien jo entuudestaankin niukkojen tulojen pienentymistä. Kun tähän yhtälöön lisätään se, että ammattikuvaajana olemiseen liittyy aina suuri rahallinen ja ajallinen panostus ymmärtänette, ettei meillä nykypäivänä enää ole juurikaan mahdollisuutta osallistua hyväntekeväisyyteen.

Ammattimme on luontaisesti kalustokeskeistä. Meillä ei ole varaa siihen, että kalusto hajoaa kesken kuvauksen. Se luo jatkuvan tarpeen vaihtaa kuluneita tai päivityksen tarpeessa olevat kameran rungot, objektiivit, tietokoneet ja ohjelmistot, sekä myös lisätallennustilat vanhojen täyttyessä. Yksikin käsistä väärin laskettu kahvikupillinen voi tuhota vuosien työt. Jotta voimme tarjota ensiluokkaisia kuvia vuodesta toiseen, meidän tulee pysyä kehityksen mukana. Meidän tulisi investoida vuosittain tuhansia euroja elintärkeisiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin.

Lisäksi matkustaminen on alallamme yleistä. Käytämme paljon rahaa sekä liikkumiseen että matkustamiseen liittyviin kustannuksiin. Rahan lisäksi matkustaminen vie paljon aikaa, joka vähentää entisestään mahdollisuuksiamme osallistua vapaaehtoisiin projekteihin.

Päästäksemme sille tasolle, mitä valokuvamme edustavat, olemme käyttäneet huomattavat määrät aikaa ja rahaa kokemuksen ja ammattitaidon hankkimiseen. Eikä pidä unohtaa niitä riskejä, joita otamme itsemme ja kalustomme kanssa. Pelkän “räpsyn” ottamiseen ei tarvita kuin laukaisimen painallus, mutta valokuvan luominen edellyttää taitoa, kokemusta ja arvostelukykyä.

Tosiseikka on, että vaikka todella ymmärrämme ja tunnemme myötätuntoa tiukkaa budjettianne kohtaan, meillä ei yksinkertaisesti ole käytännön syistä johtuen varaa antaa tukeamme kaikille jotka sitä pyytävät.

Me tarvitsemme vain jotain kuvia
Te ette oikeasti halua “vain jotain kuvia” ettekä varsinkaan käsittelemättöminä. Nykypäivänä kaikki kuvat, joita Te näette, ovat jälkisäädettyjä. Kuvansäätö on yksi osa prosessia, mikä tarvitaan valmiin kuvan tuottamiseen. Tästä syystä “jonkinlaisen kuvan” toimittaminen ei oikeasti vähennä meidän työtaakkaamme laisinkaan. Pelkkä kuva tai sen ottaminen on vain yksi askel valokuvan luomisessa.

“Saat nimen esille” ei merkitse juuri mitään
Usein ilmaiskuvia pyydettäessä tarjotaan korvauksena lupausta näkyvyydestä nimen, tagin, vesileiman, linkin tai ehkä jopa erityisen lisämaininnan muodossa.

Tässä on kaksi suurta epäkohtaa.

Ensinnäkin kuvaajan nimen ilmoittaminen ei ole korvaus tehdystä työstä, se on automaatista, jonka määrää tekijänoikeuslaki (isyysoikeus ja moraaliset oikeudet). Se ei ole sellaista, mihin toinen osapuoli voi myötämielisyydessään suostua. Tähän sääntöön on muutamia poikkeuksia, mutta käytännössä sellaiset poikkeukset maksavat paljon enemmän rahaa kuin mitä olemme pyytämässä.

Toinen epäkohta on se, ettei nimemme esilletulo maksa laskuja – me emme elä julkisuudella. Toivottavasti selvensimme aikaisemmin, että teemme kovasti töitä saadaksemme riittävästi rahaa investoidaksemme sen takaisin valokuvauslaitteistoon ja kattaaksemme toimintamme kulut. Tämän lisäksi meidän tulee maksaa elämämme perustarpeet, kuten ruoka ja asuminen.

Lyhyesti: kuvaajan nimen ilmoittaminen on automaatio. Se ei ole bonus tai kompensaatio tehdystä työstä, eikä verrattavissa työstä saatavaan korvaukseen.

Älkää kuitenkaan ymmärtäkö väärin. Siitäkin huolimatta, että kuvien ottajan nimi tulee ilmoittaa, arvostamme sitä suuresti – se on myös meidän tapamme kertoa, keitä olemme ja että seisomme tekemämme työn takana.

“Olet ainoa valokuvaaja joka on kohtuuton”
Silloin kun meillä on aikaa yhteydenpitoon kuvapyyntöjen osalta, saattaa keskustelu joskus muuttua voimakkaaseen kannanottoon siitä, kuinka kaikki muut heidän tietämänsä kuvaajat olisivat enemmän kuin tyytyväisiä saadessaan mahdollisuuden antaa kuviaan käytettäväksi ja että me olemme kohtuuttomia pyytäessämme siitä korvausta.

Tiedämme, ettei se pidä paikkaansa.

Tiedämme myös, ettei yksikään järkevä ja pätevä kuvaaja suostu ehtoihin, jotka ovat vastoin ammattietiikkaa tai muuten järjenvastaisia (kuten esimerkiksi ilmaisen työn tekeminen taholle, jolla on kaupalliset intressit tai joka markkinoi jotakin). Me hyväksymme sen tosiasian, että jotkut kokemattomat valokuvaajat tai kameran omistavat henkilöt saattavat hyvinkin suostua tekemään työtä korvauksetta, mutta kuten vanha viisaus kuuluu: “Sitä saa, mitä tilaa ja sen saa, mistä maksaa”.

Annathan palautetta
Yksi kokemus, mikä valokuvaajille on yhteinen, on että antaessamme kuvia ilmaiseksi emme saa myöhemmässä vaiheessa minkäänlaista tietoa projektin kulusta tai tietoa siitä, miten projekti on päättynyt, mitä tavoitteita saavutettiin vai saavutettiinko mitään? Mikä meidän kannaltamme on tärkeintä: Miten antamiamme kuvia käytettiin, ja mitä hyötyä antamistamme kuvista oikeasti oli?

Ottaessamme yhteyttä tiedustellaksemme, miten projekti etenee jäämme harmillisen usein vaille vastausta – kunnes joku taas tarvitsee seuraavan nipun kuvia ilmaiseksi.

Ne tapaukset, joissa teimme ilmaistyötä, olisi huomaavaista kertoa meille, miten asiat sujuivat. Valokuvaajan huomioinnilla on iso merkitys. Se on viesti arvostuksesta ja antaa positiivisen fiiliksen yleishyödyllisiin projekteihin osallistumisesta.

Yhteenveto
Toivottavasti yllä olevat esimerkit valottavat, miksi asianomainen valokuvaaja on lähettänyt sinulle tämän linkin. Olemme kaikki alallemme vihkiytyneitä valokuvaajia ja haluamme mieluusti edetä Teidän kanssanne molempia hyödyttävään yhteistyöhön.

Creative Commons License
Arvoisat valokuvaajat: voitte käyttää tekstiä “Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported” -lisenssin mukaisesti (lisenssitiedot ovat englanniksi). Varmistathan, että lisäät käyttökohteessasi yhteystiedon tai linkin tälle sivulle. Mikäli haluat nimesi alla olevaan listaan, käytä yhteystietolomaketta.
Teksti: Tony Wu
Vapaa suomennos ja lisäykset: Karo Holmberg, valokuvaaja VAT

Advertisement

One response to “Finnish

  1. Pingback: Syitä miksi ammattivalokuvaajat eivät voi tehdä töitä ilmaiseksi.  – Juha Blomberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.